HIP ADVIES


HIP Hygiëneadvies & Infectie Preventie is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in kwaliteitszorg en Infectiepreventie.

Infecties kunnen zich manifesteren als ongewenst neveneffect van een behandeling of ingreep. Binnen zowel de reguliere gezondheidszorg als particuliere instellingen, praktijken en privé-klinieken is het actief opsporen van infectierisico's en het aantoonbaar maken van acties ter voorkoming van infecties één van de belangrijkste kwaliteitsgaranties.

Infecties veroorzaken emotionele en fysieke schade bij uw cliënten en kunnen mogelijke schadeclaims en financiële risico's tot gevolg hebben.

HIP Hygiëneadvies & Infectie Preventie analyseert, adviseert, protocolleert en begeleidt binnen het werkgebied van hygiëne en infectiepreventie. Daarnaast verzorgt HIP training en voorlichting.

 

 

In het nieuws

 Artikel in vakblad "De medische voet" over het belang van gebruik van (goede kwaliteit) handschoenen in de praktijk
Download
Blaaskatheters vaak onterecht geindiceerd of te lang in de blaas. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van geschikte materialen zoals moderne eenmalige blaaskatheters en apparatuur zoals de bladderscan (niet invasieve meting van urine retentie in de blaas). Dit ondanks duidelijke richtlijnen van Verenso en internationale studies die de risico's van veblijfskatheters onderschrijven.
Lees het artikel in NTVG
 
    DNA | Copyright © 2024 hipadvies