OVER HIP ADVIES


HIP Hygiëneadvies & Infectie Preventie is opgericht op initiatief van Patrick van de Poel.

 

Patrick van de Poel heeft in 1986 in het Atrium medisch centrum in Heerlen de opleiding gevolgd tot A- verpleegkundige en heeft aansluitend de opleiding tot operatieassistent chirurgie gevolgd aan Hogeschool Zuyd in Heerlen. Na 8 jaar werkzaam te zijn geweest in respectievelijk de operatiekamers van het Atrium en Orbis medisch en zorgconcern, is hij in 1999 aangesteld als ziekenhuishygiënist in Sittard. Hiertoe heeft hij de post-HBO opleiding Ziekenhuishygiëne gevolgd.

CV Patrick van de Poel

Geregistreerd ziekenhuishygiënist

Patrick van de Poel is geregistreerd en geaccrediteerd als ziekenhuishygiënist/ adviseur Infectiepreventie bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en bij de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).
In 2001 heeft Patrick van de Poel onderzoek verricht naar wassen zonder water en de risico’s van de conventionele wasbeurt op bed. Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in kwaliteitssystemen, organisatie van symposia, marktonderzoek en inkooptechnische aspecten rondom infectiepreventie.

Breed werkterrein

Buiten het ziekenhuis verricht van de Poel werkzaamheden o.a. in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, huisartsenpraktijken, verloskundigenpraktijken, particuliere kraamzorgbureaus en privé-klinieken. Ook verzorgt hij o.a. gastcolleges aan de propedeuse van de richting gezondheidszorg aan de Hogeschool Zuyd en de opleiding radiodiagnostisch laborant en operatiekamer assistent differentiatie chirurgie en anesthesie.

HIP maakt onderdeel uit van het in 2012 opgerichte Stichting Hygiënecare & Training. Door dit samenwerkingsverband behoort uitvoering van landelijke projecten, symposia en trainingen tot de mogelijkheden.  

HIPMissie

De missie van HIP is het ontwikkelen van producten en diensten op maat op het gebied van de preventie van infectieziekten ten behoeve van zorggerelateerde instellingen en medische industrie. Onderzoek, scholing, risico inventarisatie en interventies worden in overleg met de klant opgezet en uitgevoerd. Vooraf wordt een offerte op maat overlegd.

VOF HIPadvies is ingeschreven bij de KVK onder nummer: 56001827

 

In het nieuws

 Artikel in vakblad "De medische voet" over het belang van gebruik van (goede kwaliteit) handschoenen in de praktijk
Download
Blaaskatheters vaak onterecht geindiceerd of te lang in de blaas. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van geschikte materialen zoals moderne eenmalige blaaskatheters en apparatuur zoals de bladderscan (niet invasieve meting van urine retentie in de blaas). Dit ondanks duidelijke richtlijnen van Verenso en internationale studies die de risico's van veblijfskatheters onderschrijven.
Lees het artikel in NTVG
 
    DNA | Copyright © 2024 hipadvies